(34.239.154.201)
[ij] [ij] [ij] 
Email id
 

Indian Journal of Dryland Agricultural Research and Development
Year 2022, Volume-37, Issue-2spl (December)
Print ISSN : 0971-2062
Online ISSN : 2231-6701

Table of contents RSS Feed

50 Years of dryland agriculture research in AICRPDA: An overview
G. Ravindra Chary, Vinod Kumar Singh, S. Bhaskar, S.K. Chaudhari
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00010.0

Overview of dryland agriculture research and achievements in North Bank plain Zone of Assam
P.K. Sarma, N. Baruah, B. Borkotoki, J. Kalita, A. Sonowal, Rupam Borah, Rupshree Borah, N. Kalita, N. Kakati, L.B. Bharali
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00011.2

Overview of dryland agriculture research and achievements in western Plateau zone of Jharkhand
Akhilesh Sah, D.N. Singh, M.S. Yadava, M.K. Singh
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00012.4

Overview of dryland agriculture research and achievements in eastern plain zone of Uttar Pradesh
H.C. Singh, Neeraj Kumar, A.K. Singh, Rajesh Kumar, Shabd Adhar, Arpit Singh
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00013.6

Overview of dryland agriculture research and achievements in Bastar plateau zone of Chhattisgarh
A.K. Thakur, T. Chandrakar, A.K. Kerketta, A. Pradhan, G. Ravindra Chary, K.A. Gopinath, B. Narsimlu
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00014.8

Overview of dryland agriculture research and achievements in north eastern Ghat zone of Odisha
S. K. Behera, D. K. Bastia, M. R. Panda
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00015.X

Overview of dryland agriculture research and achievements in eastern plain and Vindhyan zone of Uttar Pradesh
J.P. Singh, S.K. Rajpoot, De Nirmal, A.K. Nema
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00016.1

Overview of dryland agriculture research and achievements in northern dry zone of Karnataka
M.S. Shirahatti, R.A. Nandagavi, U.M. Momin, B.H. Kumara, S.B. Patil, G. Ravindra Chary, V.S. Surakod, M.A. Gaddankeri, S.G. Kanthi, H.S. Patil
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00017.3

Overview of dryland agriculture research and achievements in scarcity zone of Maharashtra
V.M. Amrutsagar, S.K. Upadhye, N.J. Ranshur, G. Ravindra Chary, S.V. Khadtare, D.K. Kathmale
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00018.5

Overview of dryland agriculture research and achievements in southern zone of Rajasthan
J. K. Balyan, R. K. Sharma, S. K. Sharma, M. L. Jat, A. K. Kothari, K. C. Laddha, S. N. Sodani, P. M. Jain, P. L. Maliwal, B. S. Kumapawat, G. Ravindra Chary
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00019.7

Overview of dryland agriculture research and achievements in Kandi Region of Punjab
Manmohanjit Singh, Anil Khokhar, Balwinder Singh Dhillon, Abrar Yousuf, Mohammad Amin Bhat
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00020.3

Overview of dryland agriculture research and achievements in low altitude sub-tropical zone of Jammu and Kashmir
A.P. Singh, Jai Kumar, Brinder Singh, Rohit Sharma, G. Ravindra Chary
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00021.5

Overview of dryland agriculture research and achievements in south west semi-arid zone of Uttar Pradesh
S.P. Singh, Arvind Singh, P.K. Singh, S.K. Chauhan
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00022.7

Overview of dryland agriculture research and achievements in south-western dry zone of Haryana
S.K. Thakral, S.K. Sharma, Manjeet, Rakesh Kumar, B. Rajkumar, Abdul Rasul
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00023.9

Overview of dryland agriculture research and achievements in north Gujarat Zone
N.I. Patel, B.S. Parmar, R.N. Singh, Brijal Patel, F.B. Patel
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00024.0

Overview of dryland agriculture research and achievements in Central, Eastern and southern dry zone of Karnataka
Mudalagiriyappa, M.N. Thimmegowda, B.G. Vasanthi, H.S. Latha
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00025.2

Overview of dryland agriculture research and achievements in north Saurashtra zone of Gujarat
D.S. Hirpara, P.D. Vekariya, V.D. Vora, K.S. Jotangiya, M.L. Patel, S.C. Kaneriya
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00026.4

Overview of dryland agriculture research and achievements in scarce rainfall zone of Andhra Pradesh
B. Sahadeva Reddy, Y. Padmalatha, T. Yellamanda Reddy, K.C. Nataraja, A. Malliswara Reddy, C. Radha Kumari, M. Vijaysankar Babu, K. Madhusudhan Reddy, K. Bhargavi, G. Narayana Swamy, Ch. Murali Krishna, D.V. Srinivasulu, K.A. Gopinath, G. Ravindra Chary
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00027.6

Overview of dryland agriculture research and achievements in Malwa plateau zone of Madhya Pradesh
Bharat Singh, D.V. Bhagat, S.K. Choudhary, K.S. Bangar, M.L. Jadav, N. Kumawat, S. Holkar, A. Upadhyay, S.K. Sharma, K.A. Gopinath, G. Ravindra Chary, A.K. Shukla, V.K. Singh
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00028.8

Overview of dryland agriculture research and achievements in Kymore plateau and Satpura hills zone of Madhya Pradesh
R.K. Tiwari, S.M. Kurumvansi, Sudhanshu Pandey, Abhishek Soni, Satish Singh Baghel, K.A. Gopinath, G. Ravindra Chary
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00029.X

Overview of Dryland Agriculture Research and Achievements in Western Vidarbha Zone of Maharashtra
A.B. Chorey, V.V. Gabhane, R.S. Patode, M.M. Ganvir, A.R. Tupe, R.S. Mali
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00030.6

Overview of dryland agriculture research and achievements in southern zone of Tamil Nadu
S. Manoharan, M. Manikandan, V. Sanjivkumar, K. Baskar, G. Guru, G. Ravindra Chary
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00031.8

Overview of dryland agriculture research and achievements in Central Maharashtra zone of Maharashtra
W.N. Narkhede, M.S. Pendke, B.V. Asewar, P.H. Gourkhede, D.P. Waskar, G. Ravindra Chary
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00032.X

Overview of dryland agriculture research and achievements in semi-arid region of Karnataka
S.L. Patil, M.N. Ramesha
DOI:10.5958/2231-6701.2022.00033.1

Top

║ Site map ║ Privacy Policy ║ Copyright ║ Terms & Conditions ║ Page Rank Tool
719,900,316 visitor(s) since 30th May, 2005.
All rights reserved. Site designed and maintained by DIVA ENTERPRISES PVT. LTD..
Note: Please use Internet Explorer (6.0 or above). Some functionalities may not work in other browsers.